blok

Szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”

Szkolenia Federacji „Horyzont”

Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont” ma duże doświadczenie w przygotowywaniu i realizowaniu szkoleń przeznaczonych dla NGO-sów. Od stycznia do czerwca 2015 r. zorganizowała ona dla swoich członków wiele szkoleń poruszających tematy istotne z punktu widzenia trzeciego sektora.

Natomiast między czerwcem 2016 r. a czerwcem 2017 r. Federacja „Horyzont” realizowała projekt pt. „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”. Jednym z jego elementów było przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla przedstawicieli lokalnych NGO-sów. Ich zadanie polegało na podniesieniu wiedzy i kompetencji uczestników w obszarach dotyczących pozyskiwania finansów na działalność, ale też zarządzania i prowadzenia organizacji. Szkolenia były bezpłatne i prowadzili je wysokiej klasy specjaliści w danej tematyce. Co więcej, dzięki zatrudnieniu trenerów związanych z trzecim sektorem, problematyka poruszana na zajęciach była w maksymalnym stopniu dostosowana do potrzeb i zainteresowań osób w nich uczestniczących.

Szkolenie dotyczące finansów organizacji

Cały projekt Federacja rozpoczęła od przeprowadzenia badania ankietowego wśród świętokrzyskich stowarzyszeń i fundacji. Na podstawie zebranych ankiet wyprowadzono jednoznaczny wniosek: NGO-sy mają problemy z pozyskiwaniem funduszy na działalność oraz zapewnieniem sobie płynności finansowej i to właśnie wsparcie w tym zakresie jest najbardziej potrzebne.

Dlatego na początku października 2016 r. w Suchedniowie zorganizowano szkolenie pt. „Zarządzanie finansami jako kluczowa kompetencja podejmowania decyzji w organizacjach pozarządowych”. Dwudniowe szkolenie prowadziła Karolina Cyran Juraszek, specjalistka od finansów – ich pozyskiwania, zarządzania nimi i ich rozliczania, a także ekspertka od ekonomii społecznej. Trenerka ta od 20 lat związana jest z trzecim sektorem. Program szkolenia obejmował kwestie prawne zarówno działalności komercyjnej, jak i nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego oraz zagadnienia związane z planowaniem finansowym, a więc przygotowywaniem budżetu organizacji, budżetu projektowego i sprawozdania finansowego czy monitoringu finansów NGO. Obok zdobycia cennej wiedzy na wymienione tematy uczestnicy mogli poćwiczyć konkretne umiejętności podczas części warsztatowej. Praca przebiegała na planerze budżetu, narzędziu niezwykle przydatnym podczas planowania budżetu projektu, zarządzania jego finansami i opracowywaniu sprawozdania finansowego.

Szkolenie dotyczące zarządzania strategicznego

Jednak Federacja „Horyzont” postanowiła nie ograniczać się do szkolenia reprezentantów organizacji pozarządowych jedynie z tematów okołofinansowych. Bardzo ciekawym wydarzeniem okazało się kolejne dwudniowe szkolenie zatytułowane „Efektywna realizacja zadań i celów”, które przeprowadzono przy zastosowaniu metody biznesowych gier strategicznych. Udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele NGO-sów z całego województwa świętokrzyskiego.

Jak to wyglądało? Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i prowadzili grę na specjalnych planszach. Tematem takiej „zabawy” były zagadnienia, które są codziennością działaczy z sektora pozarządowego, np. organizowanie czasu pracy, zarządzanie zespołem, prowadzenie procesów biznesowych. Zastosowanie innowacyjnej metody prowadzenia warsztatu umożliwiło pełne zaangażowanie uczestniczących osób i zmotywowanie ich do maksymalnego wykorzystania wiedzy i umiejętności planowania, zarządzania czy prowadzenia biznesu. Co więcej, organizatorzy uwzględnili, na czym polega praca oraz jakie są funkcje uczestników szkolenia w ich rodzimych organizacjach i pod tym kątem dobrali poszczególne zadania, które trzeba było wykonać . Dzięki temu zabiegowi każdy pracował przede wszystkim nad tymi kompetencjami, które są mu najbardziej potrzebne w codziennej działalności pozarządowej.

Zadaniem, jakie otrzymali uczestnicy szkolenia było efektywne prowadzenie działalności gospodarczej, a więc zdobywanie większej liczby klientów i uzyskiwanie większych zysków niż konkurencja. Ważnym aspektem działalności było też np. zarządzanie kryzysowe, analiza konkurencji, ustalanie strategicznych celów itd. Aktywny udział w grze nie tylko pokazywał uczestnikom konsekwencje każdorazowych decyzji i konieczność podejmowania długofalowych działań, ale też uświadamiał im szeroką perspektywę biznesową.

Trzeba podkreślić, że zastosowanie tego typu formy nauki miało miejsce w powiecie ostrowieckim po raz pierwszy i wywołało sporą konsternację uczestników. Co ciekawe, wszyscy szybko porzucili początkową podejrzliwość i obiekcje. Dzięki ich zaangażowaniu, a także ustaleniu konkretnych celów edukacyjnych i dokładnemu odwzorowaniu realiów biznesowych, szkolenie ocenione zostało jako bardzo udane – intensywne, kreatywne i zupełnie zmieniające postrzeganie zarządzania strategicznego.