DSC08329

Podsumowanie konferencji „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”

Za nami konferencja inaugurująca projekt „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”, która odbyła się 03.06.2016r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Św. Konferencja ta cieszyła się od samego początku bardzo dużym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych o czym świadczy frekwencja na niej. Pierwotnie zaplanowana na 60 osób konferencja rozrosła się ostatecznie do 80 przedstawicieli… Czytaj dalej »

ankieta

Kondycja organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo, Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu „kondycji” świętokrzyskich organizacji pozarządowych. Ankieta przygotowana została przez Federację „HORYZONT” w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zasadniczym celem badania jest pozyskanie aktualnych informacji o potencjale, potrzebach i ograniczeniach rozwojowych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Uzyskane w ten sposób informacje służyć będą… Czytaj dalej »

edu

Edu-Bałt członkiem Federacji Horyzont

Kolejną organizacją, która przystąpiła do Federacji w dn. 01.06.2016r. jest Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego „EDU-BAŁT” z siedzibą w Pętkowicach gmina Bałtów. Jest to bardzo młoda organizacja, która została zarejestrowana 09.09.2015r. Celem Fundacji jest: Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, upowszechnianie i wymiana informacji… Czytaj dalej »

balt

Stowarzyszenie „Bałt” w gronie członków Federacji „Horyzont”

W dniu 01.06.2016, do grona członków Federacji „Horyzont”, przyjęta została kolejna organizacja – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w statucie. Powołane zostało 26 stycznia 2001 roku z inicjatywy 120 osób. Dzięki zaangażowaniu i… Czytaj dalej »

Zrzut ekranu 2016-06-04 o 12.36.06

Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw

Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – Szansa na rozwój społeczności lokalnej i powstanie aktywnych grup działających na rzecz dobra wspólnego. Założenia konkursu: 190 dotacji każda po maksymalnie 5000 zł Nie wymagają wkładu własnego – finansowanie 100% wartości projektu (do 5000 zł) Dofinansowanie może uzyskać zarówno młoda organizacja pozarządowa, jak i grupa nieformalna. W przypadku wniosków składanych… Czytaj dalej »

horyzont

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Federacji „Horyzont”

Przypominamy, że już 03.06.2016r. o godz. 15.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Św. I piętro – sala nr 18 odbędzie się Walne Zebranie Członków Federacji „Horyzont”. Serdecznie zapraszamy!!! Zaproszenie Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont” serdecznie zaprasza na: Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 03.06.2016. o godz. 15.00 w Centrum Aktywności… Czytaj dalej »